This Page

has been moved to new address

Følelsen der rammer en, når man hører en sang, og man føler, at den beskriver alle ens tanker og følelser.

Sorry for inconvenience...

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service